Acties PieterBrueghelHuis bij corona besmetting

We beschrijven kort wat het PieterBrueghelHuis doet wanneer er een corona-besmetting is vastgesteld. Deze uitleg volgt naar aanleiding van vragen en geruchten over een corona-besmetting van een bezoeker/vrijwilliger in het PieterBrueghelHuis. Het is het belangrijk dat iedereen weet wat wij doen en wat bezoekers en vrijwilligers doen bij een mogelijke besmetting.

Het kan voorkomen dat een bezoeker, vrijwilliger of medewerker klachten krijgt. Het is duidelijk dat bij klachten een zelftest een eerste uitsluitsel geeft.

Wanneer de zelftest een positieve testuitslag geeft verwachten we dat degene een afspraak maakt bij de GGD voor een CPR-test.

Daarnaast belt de persoon met het PieterBrueghelHuis wanneer het PieterBrueghelHuis bezocht is in de week daarvoor.

Het personeel van PieterBrueghelHuis informeert alleen de mensen die langer dan 15 minuten in dezelfde ruimte als de besmette persoon zijn geweest. Alle andere bezoekers worden niet gebeld of geïnformeerd.

De mensen, die wel langer met iemand in een ruimte zijn geweest kunnen thuis een zelftest doen om na te gaan of ze besmet zijn. Ook kunnen zij de GGD bellen voor een afspraak. Het kan zijn dat de klachten binnen 5 dagen optreden. Het is belangrijk goed in de gaten te houden of er klachten optreden.

Is de COVID19-test negatief dan is een bezoek aan het PieterBrueghelHuis weer mogelijk.

De bovenstaande afspraken zijn in de afgelopen periode daadwerkelijk uitgevoerd. Natuurlijk kan iemand zonder het weten een ander besmetten, maar zolang we ons houden aan de 1,5 meter en de handhygiëne zijn de risico’s beperkt.

Een andere manier van bescherming tegen het virus is de vaccinatie. We stimuleren iedereen zich te laten vaccineren voor de veiligheid van uzelf en anderen in uw nabije omgeving.