We kijken terug op een geslaagde opening van de spiegelwand. Onze (vrijwillige) professionals  gaven heerlijke (demonstratie)lessen en informatie. Dank aan alle aanwezige bezoekers, deelnemers en vrijwilligers en professionals!

Wilt u aanmelden voor (stoel)yoga, bewegen op muziek en Dance & Health in ons huis? Dat kan bij een van de coördinatoren (dagelijks aanwezig tussen 10.00 en 16.00 uur) of per mail naar info@pieterBrueghelHuis.nl