Flags for Freedom

Het PieterBrueghelHuis draagt ook bij aan het project van Carin Simons voor Meierijstad: Flags for Freedom. Wat betekent vrijheid voor jou? Ga in gesprek met onze stagiaires en maak jouw persoonlijke bijdrage.