Het PieterBrueghelHuis draait volledig op subsidies, donaties en vrije giften. Onze stichting is ook ANBI gecertificeerd, waardoor een gift afgetrokken mag worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Mocht u ons financieel willen ondersteunen kan dit door een bedrag over te maken op ons rekeningnummer NL44RABO0310492092 tnv. Stichting Het PieterBrueghelHuis te veghel.

Wij danken u hartelijk!

Mocht u hiervoor meer informatie willen of andere mogelijkheden willen bespreken, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via ons contactformulier (http://www.pieterbrueghelhuis.nl/contact) of ons algemene telefoonnummer 0413 395 280.