Privacy

Vanaf 25 mei 2018  is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Het PieterBrueghelHuis vraagt bij uw aanvraag om contact via de website en bij aanmelding voor de nieuwsbrief  ook om persoonlijke gegevens. Wij vragen alleen uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Dat doen we op uw verzoek. Deze gegevens  hebben we namelijk nodig om u te contacteren en informeren  over activiteiten van  de organisatie. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van PieterBrueghelHuis en personen, die in opdracht van ons werken aan IT en website. Ze worden niet doorgespeeld aan derden. Onze website is beveiligd via SSL certificaat en de hosting gebeurd vanuit een datacentrum in Nederland.

De website maakt gebruik van functionele en ‘analytics’ cookies.

Functionele cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. Deze mogen dan ook geplaatst worden zonder toestemming van de bezoeker. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.
De ‘analytics’ cookies zijn nodig om statistieken over het gebruik van de website/ nieuwsbrief te verzamelen. De gebruikersgegevens worden niet verzameld en de vergaarde informatie blijft anoniem.

De medewerkers van het PieterBrueghelHuis zijn zich bewust van het belang van zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Beveiliging door wachtwoorden en afgesloten kasten voor uitdraaien van data voorkomen dat uw gegevens toegankelijk zijn voor anderen.

Wilt u geen contact meer met het PieterBrueghelHuis dan kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief of telefonisch of per email laten weten dat u uit het bestand gehaald wilt worden.

NB beeldmateriaal op onze website en facebookpagina zijn na mondelinge (en vanaf mei 2018 ook na schriftelijke) toestemming van bezoekers en vrijwilligers geplaatst en wordt op verzoek van hen ook direct verwijderd.

Voor meer informatie over het omgaan met uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren van het PieterBrueghelHuis (info@pieterbrueghelhuis.nl of Tel. 0413 – 395 280)

Klachten of grensoverschrijdend gedrag

We doen er vanzelfsprekend alles aan om het fijn te hebben met elkaar, maar het kan voorkomen dat er iets gebeurt of gebeurd is dat niet prettig is. Bespreek het met elkaar en als je er niet uitkomt, bespreek het dan met een van de coördinatoren. Je klacht kan gaan over een activiteit, een voorval of over vrijwilligers, bezoekers, stagiaires, coördinatoren of beheerder. Deel je het liever via een klachtenformulier, klik dan hier.

Het kan zijn dat er grensoverschrijdend gedrag gesignaleerd wordt of wordt ervaren. Het is belangrijk klachten of grensoverschrijdend gedrag te delen met degene die het betreft. Mocht de betreffende persoon er niet zijn, dan kan contact opgenomen worden met de coördinator. De coördinatoren zijn hiervoor dagelijks bereikbaar. Of download hier het klachtenformulier.

Mocht je juist een probleem ervaren met de coördinatoren dan fungeert Pieter Verhoeven, secretaris van het bestuur, als aanspreekpunt: pieter.verhoeven@pieterbrueghelhuis.nl

De extern vertrouwenspersoon is Toine Janssen: janssenawh@gmail.com. Hij zal alle informatie vertrouwelijk behandelen.