Veel mantelzorgers zien zichzelf niet als mantelzorger. Zij hebben de zorg voor een dierbare op zich genomen uit een combinatie van liefde en verantwoordelijkheidsgevoel.

Voor hen is het PieterBrueghelHuis een waardevolle omgeving. Hier kunnen zij  even ontspannen en genieten van een praatje, kopje koffie of een activiteit. Ook kunnen zij hun hulpvragen bespreken met professionals. Zaken als (over)belasting, advies, ondersteuning, emotionele begeleiding en andere vraagstukken kunnen ter sprake komen. Verder vinden er vaak interessante themabijeenkomsten plaats.

Bovendien ontmoeten mantelzorgers in het PieterBrueghelHuis ándere mantelzorgers. Zij delen verhalen, ervaringen en verrijken elkaars leven door tips en ervaringsadviezen. Hierdoor kunnen mantelzorgers even los raken van de dagelijkse realiteit en tijd voor zichzelf inruimen, in de wetenschap dat hun dierbare in goede handen is.