VAN BURGERINITIATIEF TOT BRUISENDE ONTMOETINGSPLEK

Het PieterBrueghelHuis won in 2017 de Denkbeeldprijs. Dieuwke de Boer heeft daarom in in het vaktijdschrift Denkbeeld van april 2018 een mooi artikel geschreven over ons huis.. Dat hoorde bij de prijs (naast een geldbedrag en een kunstwerk). We wonnen de prijs tijdens het Nursing Dementiecongres in Ede.

Met de Denkbeeldprijs steunt de Stichting Denkbeeld initiatieven en projecten die gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en/of hun mantelzorgers.

Via deze link https://www.bsl.nl/shop/denkbeeld-12428c.html kun je je abonneren op het vaktijdschrift voor Psychogeriatrie.

Denkbeeld Uitgave 2_2018

Krant rubriek 6 Angelique

Krant rubriek 2 Gaby

Krant rubriek 3 Sem

Krant rubriek 2 Thieu

Krant rubriek Simone

Krant rubriek PBH_ Jan en Piet

Jaarverslag 2019

jaarverslag 2021