Strenge corona maatregelen                20 januari 2021

Het PieterBrueghelHuis is alleen open voor besloten groepen. Je kunt dus alleen komen na (telefonische) aanmelding!

We vinden het belangrijk open te blijven. Het mentale welbevinden van mensen komt door eenzaamheid sterk onder druk te staan. Voor hen willen we er zijn in deze tijd! We wijzen natuurlijk iedereen wel op zijn/haar verantwoordelijkheid om zichzelf en anderen te beschermen tegen besmetting met het corona virus.

Respecteer de kleine groepjes en volg de aanwijzingen van de co├Ârdinatoren.