40 aanwezigen vanuit de zorg, welzijn, overheid en overige organisaties; professionals en vrijwilligers deelden hun kennis en ervaring met elkaar, maakten kennis met elkaar en dachten na over de onderwerpen: positieve gezondheid, een inclusieve samenleving en de vraag hoe ieder van betekenis kan zijn voor een ander. Het programma bestond uit korte presentaties, 2 gesprekstafels. De avond werd afgesloten met een borrel.

Doel van de bijeenkomst was; elkaar inspireren en samenwerken aan zorg en welzijn van burgers van de gemeente Meierijstad. Het PieterBrueghelHuis presenteerde kort haar  missie & visie, doelen en activiteiten.

De brug die het PieterBrueghelHuis slaat tussen zorg en welzijn is  goed zichtbaar in de activiteit: Dance & Health.  Het aanbod van dansdocente Berdy Maertens-Stoof. Bewegen en dans hebben een positieve invloed op het welbevinden en zelfs op de gezondheidsklachten van mensen met een bewegingsbeperking. Lees hier meer over het effect van dansen op de gezondheid van mensen.

Het PieterBrueghelHuis werkt al samen met een heel aantal organisaties. Een van de organisaties is StichtingOpAndereGedachten. In een korte toelichting geef Annette Delisse aan dat hun aanbod bedoeld is voor mensen die kanker hebben en/of kanker hebben gehad een positief effect heeft op het welbevinden van de mensen. Het creatief bezig zijn zet je even ‘op andere gedachten’. Klik hier voor meer informatie.

De Stichting Door & Voor, die al eerder een scholing had verzorgd in het PieterBrueghelHuis vertelde dat zij vanuit de stichting mensen steun bieden en begeleiden vanuit de eigen ervaring. Ze bieden cursussen aan, geven presentaties en helpen zo mensen die herstellen van emotionele en ingrijpende gebeurtenissen in het leven van mensen. Herstellen doe je zelf, maar de steun van een ander kan je daarbij helpen. Klik hier voor meer informatie.

Gesprekstafels

De gesprekstafel over de  inclusieve samenleving werkte met een vragenstorm. Deelnemers stelden bij 2 stellingen allerlei vragen.
1 Het ontmoeten van de ander zorgt voor minder eenzaamheid

De volgende (kern)vragen kwamen naar voren:
Wat is eenzaamheid? Mag je ook eenzaam zijn? Welke vormen van eenzaamheid zijn er?, Hoe herken ik eenzaamheid  (bij mezelf)
Ontmoeting: Wat is ontmoeten? Is digitaal ontmoeten ook ontmoeten? Hoe ontmoet je iemand? Hoe vind je mensen die je wilt ontmoeten, waar je een ‘klik’ mee hebt? Wat is nodig om iemand te ontmoeten? Wil je wel iemand ontmoeten? Wat verwachten we van elkaar in een ontmoeting? Ervaart de ontvanger hetzelfde als de zender in een ontmoeting?

De vragenstorm laat ons nadenken over onze wensen en de wensen van anderen. Overigens is de vraag of de stelling wel waar is.

2 Er is meer geluk als ieder mens in Meierijstad meetelt
Wat is geluk? Wanneer is er meer geluk? Klopt de stelling wel voor iedereen? Maak je wel iedereen gelukkig als iedereen meedoet? Waar kun je aan meedoen? Wanneer tel je mee? Kun je meetellen als je een beperking hebt? Op welke manier kun je bijdragen aan geluk? Wat brengt het je als je meer geluk ervaart? We moeten al zoveel, moeten we voldoen aan de normen om mee te tellen?

Kern  die d deelnemers uit deze vragen halen is:

1 Hoe kijk je tegen jezelf aan; kun je jezelf waarderen om wie je bent
2 Voel je je gewaardeerd (door anderen)
3 Is er echt aandacht voor de ander

Positieve gezondheid

Meer informatie over wat positieve gezondheid is kun je vinden op de site van IPH:
Vanuit de gedachte dat positieve gezondheid zich niet richt op de ziekte maar op een betekenisvol leven van de mens zijn we aan de tafel in gesprek gegaan. Iedereen vertelde vanuit zijn eigen werkveld wat positieve gezondheid voor hem persoonlijk betekend en hoe dat terug te zien is in het werkveld. Ook werd er gesproken over onder andere de zingeving voor eenieder, het mentaal welbevinden, het dagelijks leven, het meedoen in de maatschappij en de kwaliteit van leven. Een aantal stellingen waren de leidraad om de discussie met elkaar te voeren. Ontmoeten, eenzaamheid, als je alleen bent wil dat niet zeggen dat je eenzaam bent en juist veel mensen om je heen wil niet zeggen dat je dan niet eenzaam kunt zijn. Ook de vraag mag je eenzaam zijn was een gesprekspunt. Aandacht hebben voor elkaar en hulp durven te vragen werden nog benoemd.

Een integer en mooi gesprek met elkaar. Het met elkaar mogen delen van ervaringen werd als zeer waardevol ervaren. Er kwam duidelijk de vraag om dit vaker met elkaar te kunnen doen.