Het PieterBrueghelHuis richt zich aanvankelijk op thuiswonende burgers met een hulpvraag. Zij vinden hier een omgeving waarin zij vanuit hun mogelijkheden een fijne, creatieve, betekenisvolle dag beleven.

Ontmoeten is een rode draad in de functie van het PieterBrueghelHuis. Bezoekers creëren via activiteit waarde voor zichzelf én voor anderen en vinden zodoende (nieuwe) zingeving in hun leven. Onder anderen verstaan we: andere bezoekers met een hulpvraag, maar ook familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en andere aanwezigen, met of zonder beperking. Samen zorgen we voor meer kleur in het leven!

Het PieterBrueghelHuis is een toegankelijke omgeving, zowel in de figuurlijke als de letterlijke betekenis. Ons gebouw is volledig rolstoelvriendelijk en in al onze activiteiten en faciliteiten houden we rekening met eventueel verminderde mobiliteit van onze bezoekers.

Heb je hier wel eens bij stilgestaan?

  • Veghel heeft zo’n 38.000 inwoners (2016). Daarvan zijn 6.600 mensen 65 jaar of ouder. Dat aantal groeit naar 10.000 in 2030.
  • Eén op de drie mensen krijgt met kanker te maken. Bijna 3,5% van alle Nederlanders leeft met kanker of heeft in het verleden kanker gehad. In Veghel gaat het om ruim 1.300 inwoners.
  • In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 (nieuwe) mensen te maken met een hersenziekte of een vorm van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In Veghel gaat het om een kleine 400 mensen.
  • Ieder uur wordt bij vier Nederlanders dementie geconstateerd. In de gemeente Veghel is bij 600 mensen dementie vastgesteld. Zo’n 400 van hen wonen alleen of met partner.
  • Door de wetswijzigingen in de zorg blijven chronisch zieken steeds langer thuis wonen. Het beroep op familie en naasten wordt groter. Mantelzorgers worden een steeds elementairder (en onmisbaarder) onderdeel van de zorg.