Het PieterBrueghelHuis richt zich op iedereen, met of zonder beperking, die op zoek is naar betekenisvolle activiteiten, tijd en aandacht voor elkaar. Het PieterBrueghelHuis biedt je een veilige en vertrouwde omgeving, waarin je vanuit jouw kracht en mogelijkheden een aangename en betekenisvolle dag kan beleven. Je ervaart weer ‘het van waarde zijn’ voor anderen en je kunt ’n (nieuwe) zingeving vinden in je leven. Via de ontmoeting tussen mantelzorgers, vrijwilligers en bezoekers, met of zonder beperking, streven we naar een dag vol samen doen, geluk en inspiratie via uiteenlopende activiteiten.

Bezoekers

Het PieterBrueghelHuis verwelkomt iedereen, jong en oud. Wil je graag mensen ontmoeten, je verhaal kwijt of wat gezelligheid? Of wil je graag met activiteiten bezig zijn waar je blij van wordt? Het PieterBrueghelHuis ziet jou graag!

Door de inzet van iedereen kunnen we de kosten laag houden. We vragen dan ook aan elke bezoeker na te denken over wat je kunt ‘brengen’ aan talenten of mogelijkheden. Dit kan zijn als vrijwilliger, maar ook als gesprekspartner, chauffeur of door het doneren van geld of goed.

Wil je graag langskomen, maar heb je geen vervoer? Bel dan naar Hulpdienst Diakonie Veghel: 0413 – 35 22 32. We halen je graag op!

Mantelzorgers

Veel mantelzorgers zien zichzelf niet als mantelzorger. Zij hebben de zorg voor een dierbare op zich genomen uit een combinatie van liefde en verantwoordelijkheidsgevoel.

Voor hen is het PieterBrueghelHuis een waardevolle omgeving. Hier kunnen zij  even ontspannen en genieten van een praatje, kopje koffie of een activiteit. Ook kunnen zij hun hulpvragen bespreken met professionals. Zaken als (over)belasting, advies, ondersteuning, emotionele begeleiding en andere vraagstukken kunnen ter sprake komen. Verder vinden er vaak interessante themabijeenkomsten plaats.

Bovendien ontmoeten mantelzorgers in het PieterBrueghelHuis ándere mantelzorgers. Zij delen verhalen, ervaringen en verrijken elkaars leven door tips en ervaringsadviezen. Hierdoor kunnen mantelzorgers even los raken van de dagelijkse realiteit en tijd voor zichzelf inruimen, in de wetenschap dat hun dierbare in goede handen is.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de dagelijkse activiteiten van het PieterBrueghelHuis. Sterker nog: zonder hen zou het PieterBrueghelHuis nooit zo’n succes zijn geworden. Hoewel we gezegend zijn met veel enthousiaste vrijwilligers, is er altijd behoefte aan een éxtra helpende hand.

Wil jij je inzetten voor het PieterBrueghelHuis? Of denk je erover na, maar weet je niet zeker hoe je van waarde kunt zijn?  Bel voor een afspraak met de coördinator. Samen bekijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen en waar jij, wij én onze bezoekers gelukkig van worden.

Professionals

De coördinatoren nodigen alle professionals uit om met hun cliënt/patiënt het PieterBrueghelHuis te bezoeken voor een kennismaking. Daarnaast kunnen patiënten door huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners en thuiszorgmedewerkers worden verwezen naar ons huis.

Indien men de eerste stap zetten als moeilijk ervaart kan een vrijwilliger de cliënt /patiënt ook als ‘buddy’ een aantal keren meenemen naar een activiteit.

Organisaties waar het PieterBrueghelHuis nauw mee samenwerkt zijn: ONS Welzijn, BrabantZorg, GGZ Oost Brabant, Stichting Vluchtelingenwerk, OpAndereGedachten, Hulpdienst Diakonie, de voedselbank en het onderwijs Koning Willem I College en vele anderen.

We onderhouden contact met de gemeente Meierijstad over de rol die het PieterBrueghelHuis kan vervullen voor alle inwoners.