Het PieterBrueghelHuis richt zich op iedereen, met of zonder beperking, die op zoek is naar betekenisvolle activiteiten, tijd en aandacht voor elkaar. Het PieterBrueghelHuis biedt je een veilige en vertrouwde omgeving, waarin je vanuit jouw kracht en mogelijkheden een aangename en betekenisvolle dag kan beleven. Je ervaart weer ‘het van waarde zijn’ voor anderen en je kunt ’n (nieuwe) zingeving vinden in je leven. Via de ontmoeting tussen mantelzorgers, vrijwilligers en bezoekers, met of zonder beperking, streven we naar een dag vol samen doen, geluk en inspiratie via uiteenlopende activiteiten.

Bezoekers

Het PieterBrueghelHuis verwelkomt iedereen, jong en oud. Wil je graag mensen ontmoeten, je verhaal kwijt of wat gezelligheid? Of wil je graag met activiteiten bezig zijn waar je blij van wordt? Het PieterBrueghelHuis ziet jou graag!

Door de inzet van iedereen kunnen we de kosten laag houden. We vragen dan ook aan elke bezoeker na te denken over wat je kunt ‘brengen’ aan talenten of mogelijkheden. Dit kan zijn als vrijwilliger, maar ook als gesprekspartner, chauffeur of door het doneren van geld of goed.

Wil je graag langskomen, maar heb je geen vervoer? Bel dan naar Hulpdienst Diakonie Veghel: 0413 – 35 22 32. We halen je graag op!

Gaby

Door gezondheidsproblemen was Gaby al een tijdje niet meer in staat haar werk als wijkverpleegkundige te doen. Ze besloot eens binnen te wandelen bij het PieterBrueghelHuis om te kijken of ze daar iets kon betekenen voor anderen.
Gaby: “Het huis brengt mij een warme plek. Je krijgt een kans om anderen te ontmoeten en te genieten van samen bezig zijn.“

Mantelzorgers

Veel mantelzorgers zien zichzelf niet als mantelzorger. Zij hebben de zorg voor een dierbare op zich genomen uit een combinatie van liefde en verantwoordelijkheidsgevoel.

Voor hen is het PieterBrueghelHuis een waardevolle omgeving. Hier kunnen zij  even ontspannen en genieten van een praatje, kopje koffie of een activiteit. Ook kunnen zij hun hulpvragen bespreken met professionals. Zaken als (over)belasting, advies, ondersteuning, emotionele begeleiding en andere vraagstukken kunnen ter sprake komen. Verder vinden er vaak interessante themabijeenkomsten plaats.

Bovendien ontmoeten mantelzorgers in het PieterBrueghelHuis ándere mantelzorgers. Zij delen verhalen, ervaringen en verrijken elkaars leven door tips en ervaringsadviezen. Hierdoor kunnen mantelzorgers even los raken van de dagelijkse realiteit en tijd voor zichzelf inruimen, in de wetenschap dat hun dierbare in goede handen is.

Diny

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de dagelijkse activiteiten van het PieterBrueghelHuis. Sterker nog: zonder hen zou het PieterBrueghelHuis nooit zo’n succes zijn geworden. Hoewel we gezegend zijn met veel enthousiaste vrijwilligers, is er altijd behoefte aan een éxtra helpende hand.

Wil jij je inzetten voor het PieterBrueghelHuis? Of denk je erover na, maar weet je niet zeker hoe je van waarde kunt zijn?  Bel voor een afspraak met de coördinator. Samen bekijken we of we een match kunnen maken waar jij, wij én onze bezoekers gelukkig van worden.

Wij zijn momenteel op zoek naar vrijwilligers die af en toe willen invallen en willen coördineren op wisselende dagen. Ook is er ruimte voor vrijwilligers communicatie en vormgeving. We zoeken mensen met ervaring in vormgeving die gemiddeld 1 a 2 uur per week beschikbaar hebben om het PieterBrueghelHuis verder te ontwikkelen.

Thieu

In het PieterBrueghelHuis loopt een praktijkproject. Thieu begeleidt jonge mensen en migranten. Zijn doel is mensen terug in hun kracht te zetten in plaats van naar hun beperkingen te kijken.
Het zou leuk zijn als er nog meer jongeren komen die onderling iets proberen toe te voegen!

Professionals

De coördinatoren nodigen alle professionals uit om met hun cliënt/patiënt het PieterBrueghelHuis te bezoeken voor een kennismaking. Daarnaast kunnen patiënten door huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners en thuiszorgmedewerkers worden verwezen naar ons huis.

Indien men de eerste stap zetten als moeilijk ervaart kan een vrijwilliger de cliënt /patiënt ook als ‘buddy’ een aantal keren meenemen naar een activiteit.

Organisaties waar het PieterBrueghelHuis nauw mee samenwerkt zijn: ONS Welzijn, BrabantZorg, GGZ Oost Brabant, Stichting Vluchtelingenwerk, OpAndereGedachten, Hulpdienst Diakonie, de voedselbank en het onderwijs ROC de Leijgraaf.

We onderhouden contact met de gemeente Meierijstad over de rol die ons huis kan vervullen in de gemeente voor (kwetsbare) burgers die in moeilijke omstandigheden leven.

 Charlotte

Het PieterBrueghelHuis is een plaats waar je kunt ontspannen en genieten. Graag laat ik mensen tijdens mijn les adem en bewegen ervaren. Het is mooi dat ik kan bijdragen aan het welzijn van de mensen. Kom gerust eens voor een proefles.