Wat willen we bereiken als PieterBrueghelHuis?

In het PieterBrueghelHuis komen verschillende mensen samen. We omschrijven het PieterBrueghelHuis dan ook liever vanuit het effect: ‘Het PieterBrueghelHuis is een ontmoetingsplek waar beperkingen verdwijnen en (creatieve) mogelijkheden ontstaan’.

Positief effect

Een ontmoetingsplek zoals het PieterBrueghelHuis heeft een positief effect op het welbevinden van haar bezoekers. Waar de een activiteit zoekt, heeft de ander juist behoefte aan rust en ontspanning. In het PieterBrueghelHuis kan het allemaal.

Unieke samenwerking

In het PieterBrueghelHuis vindt een unieke samenwerking plaats tussen mensen met (veel of juist beperkte(re) mogelijkheden), werkzoekenden, mantelzorgers en vrijwilligers.

Verschillende instanties (zoals welzijn, onderwijs en zorg) en  burgers dragen hun steentje bij. Het doel is eenieder op zijn of haar talenten aan te spreken en die talenten te combineren, waardoor een verfijnd samenspel ontstaat met ‘zingeving’ als belangrijkste effect in de breedste zin van het woord. Aandacht voor geluk!

Zo vormt het PieterBrueghelHuis ook een plek waar men in het kader van de Participatiewet aan de slag kan, bijvoorbeeld in de vorm van een vrijwillige leer- of werkplek.