Een aantal burgers nam het initiatief tot het opzetten van het PieterBrueghelHuis. Deze initiatiefnemers zagen dat door afname van voorzieningen er weinig ruimte was voor aandacht en ontmoeting. Ze wilden door een laagdrempelige inloop een  liefdevolle plek creëren. Op 19 mei 2017 opende het PieterBrueghelHuis haar deuren. Momenteel dragen meer dan 80 vrijwilligers bij aan ‘aandacht voor geluk’.

Het PieterBrueghelHuis werkt samen met lokale partners om zoveel mogelijk burgers, jong en oud, uit de gemeente Meierijstad met elkaar  te verbinden.

Onze medewerkers

vlnr: Karin Cornelissen, coördinator – Ron Hattenberg, beheerder – Trudy van Daatselaar, coördinator

Missie en visie

Een positief effect

In het PieterBrueghelHuis komen verschillende mensen samen. We omschrijven het PieterBrueghelHuis dan ook liever vanuit het effect: ‘Het PieterBrueghelHuis is een ontmoetingsplek waar beperkingen verdwijnen en (creatieve) mogelijkheden ontstaan’.

Een ontmoetingsplek zoals het PieterBrueghelHuis heeft een positief effect op het welbevinden van haar bezoekers. Waar de een activiteit zoekt, heeft de ander juist behoefte aan rust en ontspanning. In het PieterBrueghelHuis kan het allemaal.

Unieke samenwerking

In het PieterBrueghelHuis vindt een unieke samenwerking plaats tussen mensen met (veel of juist beperkte(re) mogelijkheden), werkzoekenden, mantelzorgers en vrijwilligers.

Verschillende instanties (zoals welzijn, onderwijs en zorg) en inwoners van Meierijstad dragen hun steentje bij. Het doel is eenieder op zijn of haar talenten aan te spreken en die talenten te combineren, waardoor een verfijnd samenspel ontstaat met ‘zingeving’ als belangrijkste effect in de breedste zin van het woord. Aandacht voor geluk!

Zo vormt het PieterBrueghelHuis ook een plek waar men in het kader van de Participatiewet aan de slag kan, bijvoorbeeld in de vorm van een vrijwillige leer- of werkplek.

Ons bestuur

Ons algemeen bestuur is onbezoldigd en bekommert zich om de professionele structuur van het PieterBrueghelHuis en creëert en bewaakt voorwaarden voor een glorieuze toekomst.

 • Gerry Hurkens (voorzitter)
 • Pieter Verhoeven (secretaris)
 • Ronny Langens (penningmeester)
 • Ad Nijssen (bestuurslid)
 • Myriam Simons (bestuurslid)

Onze netwerkpartners

De netwerkpartners, waarvan een deel ook betrokken waren bij de eerste initiatiefgroep, waar wij nauw mee samenwerken zijn:

 • ONS Welzijn
 • BrabantZorg
 • Op Andere Gedachten
 • Adviesraad Sociaal Domein
 • GGZ Oost-Brabant
 • Voedselbank Veghel
 • Koning Willem I College
 • Coalitie Eenzaamheid Meierijstad
 • Vluchtelingenwerk
 • Damiaancentrum Sint Oedenrode
 • CapabelTaal
 • 2Power
 • Voetenpraktijk Dos Pia
 • Karin Visser Yoga

Financieel bijdragen?

Het PieterBrueghelHuis draait volledig op subsidies, donaties en vrije giften. Onze stichting is ook ANBI gecertificeerd, waardoor een gift afgetrokken mag worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Mocht u ons financieel willen ondersteunen kan dit door een bedrag over te maken op ons rekeningnummer NL44RABO0310492092 t.n.v. Stichting Het PieterBrueghelHuis te Veghel.

Wilt u eerst meer informatie of andere mogelijkheden bespreken, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via een mailtje naar info@pieterbrueghelhuis.nl of via ons algemene telefoonnummer 0413 395 280.

Wij danken u hartelijk!