Op 19 mei 2017 opende het PieterBrueghelHuis, een burgerinitiatief in de gemeente Veghel. In het PieterBrueghelHuis komen mensen met een hulpvraag  bijeen om via activiteiten en door contact een fijne, betekenisvolle dag te beleven. Voorbeelden van een hulpvraag zouden kunnen zijn: dementie, niet-aangeboren hersenletsel, een chronische ziekte, enzovoorts.Het PieterBrueghelHuis biedt daarnaast ruimte aan mensen met een verstandelijke beperking en kwetsbare werkzoekenden die op een vrijwillige werk- of leerplek aan de slag willen. Het PieterBrueghelHuis werkt samen met lokale partners om zoveel mogelijk burgers, jong en oud, uit de gemeente Veghel met elkaar verbinden.

Onze medewerkers

 • Karin Cornelissen (coördinator)
 • Mirjam Kooistra (coördinator)
 • Trudy van Daatselaar ( assistent coördinator)
 • Sophie Dirkse (assistent coördinator)
 • Ron Hattenberg (beheerder)

Onze deelnemersraad

(toetst het bestuur naar de visie en verhaal van de initiatiefgroep)

 • Esther de Bie, ONS Welzijn
 • Diana Zijlmans, Brabant Zorg
 • José de Boer, Stichting Alzheimer Nederland, afdeling Oss-Uden-Veghel
 • Helmi van Baars, Stichting OpAndereGedachten
 • Gonnie Smulders, ONS Welzijn
 • Pieter van Dieperbeek, Adviesraad Sociaal Domein, gemeente Meijerijstad en Hulpdienst Diakonie, Veghel.

Ons algemeen bestuur

Ons algemeen bestuur bekommert zich om de professionele structuur van het PieterBrueghelHuis en creëert en bewaakt voorwaarden voor een glorieuze toekomst. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

 • Fer van Campen (voorzitter)
 • secretaris functie vacant
 • Gerry Hurkens (penningmeester)
 • Ad Nijssen (bestuurslid)
 • Myriam Simons (bestuurslid)

 Onze vrijwilligers

We werken veel samen met actieve vrijwilligers. We waarderen hun inzet zeer en zijn hen dankbaar voor wat ze voor het PieterBrueghelHuis betekenen.