Op 19 mei 2017 opende het PieterBrueghelHuis, een burgerinitiatief in de gemeente Veghel. In het PieterBrueghelHuis komen mensen met een hulpvraag  bijeen om via activiteiten en door contact een fijne, betekenisvolle dag te beleven. Voorbeelden van een hulpvraag zouden kunnen zijn: dementie, niet-aangeboren hersenletsel, een chronische ziekte, enzovoorts.Het PieterBrueghelHuis biedt daarnaast ruimte aan mensen met een verstandelijke beperking en kwetsbare werkzoekenden die op een vrijwillige werk- of leerplek aan de slag willen. Het PieterBrueghelHuis werkt samen met lokale partners om zoveel mogelijk burgers, jong en oud, uit de gemeente Veghel met elkaar verbinden.

Onze medewerkers

 • Karin Cornelissen (coördinator)
 • Mirjam Kooistra (coördinator)
 • Trudy van Daatselaar ( inval coördinator)
 • Ron Hattenberg (beheerder)

Ons stakeholdersoverleg

(geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en geeft signalen door uit de samenleving, waar het PieterbrueghelHuis op in kan spelen)

 • Esther de Bie, ONS Welzijn
 • Diana Zijlmans, Brabant Zorg
 • Paul van Bragt, GGZ Oost Brabant
 • Peter Bakx, Stichting OpAndereGedachten
 • Gonnie Smulders, ONS Welzijn
 • Pieter van Dieperbeek, Adviesraad Sociaal Domein, gemeente Meijerijstad en Hulpdienst Diakonie, Veghel
 • vacature , ROC de Leijgraaf
 • Piet Linschooten, coördinerend vrijwilliger
 • Gerard Groot, bezoeker

Ons algemeen bestuur

Ons algemeen bestuur bekommert zich om de professionele structuur van het PieterBrueghelHuis en creëert en bewaakt voorwaarden voor een glorieuze toekomst. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

 • Fer van Campen (voorzitter)
 • Pieter Verhoeven ( secretaris)
 • Gerry Hurkens (penningmeester)
 • Ad Nijssen (bestuurslid)
 • Myriam Simons (bestuurslid)

 Onze vrijwilligers

We werken veel samen met actieve vrijwilligers. We waarderen hun inzet zeer en zijn hen dankbaar voor wat ze voor het PieterBrueghelHuis betekenen.